Polska / Polska

Turystyczne Top 5 – Mazowsze

20 listopada 2015 at 16:03 By

Poniżej przedstawiamy atrakcje regionu Mazowsza. Są  nimi:

  • Kampinowski Park Narodowy
  • Muzeum Historii Żydów Polskich
  • Muzeum Powstania Warszawskiego
  • Rezydencje Królewskie w Warszawie
  • Pałac Wilanowski
  • Warszawska Starówka (Stare Miasto i Zamek Królewski)

Kampinoski Park Narodowy

Kampinoski Park Narodowy został utworzony w 1959 r. Liczy 38 544,3 ha, z czego 4303 ha Famous objęto ochroną ścisłą. Obszary te pełnią rolę „zielonych płuc Warszawy”, mają też status rezerwatu biosfery. Kampinoski Park Narodowy oferuje bogatą sieć szlaków pieszych (360 km) i rowerowych (200 km), poprowadzonych do miejsc będących pomnikami przyrody i często pomnikami historii.

Puszcza kampinoska to obszar około 670. kilometrów kwadratowych terenów leśno-wydmowo-bagiennych. Rozciąga się między Wisłą od Północy i wschodu, Bzurą od zachodu, i wysokim brzegiem pradoliny Wisły od południa. Stanowi pozostałość wielkiej puszczy łączącej się z Puszczą Kurpiowską, Bolimowską i Jaktorowską cialis livraison rapide canada. Ongiś miejsce polowań na żubry, jelenie, niedźwiedzie. Pierwsze rezerwaty na tym terenie powstały w latach trzydziestych ubiegłego wieku w wyniku prowadzonych badań florystyczno-fitosocjologicznych i geomorfologiczno-geologicznych. W roku 1959 utworzono Kampinoski Park Narodowy o powierzchni około 40 tys. hektarów, w tym 9 rezerwatów ścisłych o powierzchni 2,2 tys. hektarów. W 1997 roku rozporządzeniem Rady Ministrów powierzchnia została zmniejszona do około 38,5 tys. hektarów. Ochroną ścisłą objętych zostało około 4,6 tys. hektarów w obrębie 22. wydzielonych obszarów. Otulina wokół kampinoskiego parku ma powierzchnię około 37,7 tys. hektarów. W roku 2000, Kampinoski Park Narodowy wpisany został na światową listę rezerwatów biosfery UNESCO, jest też obszarem Natura 2000. Tereny mają urozmaicony krajobraz, charakterystyczne są dwa kontrastujące ze sobą elementy. Wydmy i bagna. W opinii specjalistów wydmy, tworzą najlepiej zachowany kompleks wydm śródlądowych w Europie. Bagna porośnięte są roślinnością łąkową, zaroślami i lasami bagiennymi. Ponad 70 proc. powierzchni puszczy kampinoskiej zajmują lasy. W okresie powstań niepodległościowych w roku 1794 i 1863, lasy były schronieniem powstańców. W ostatniej wojnie polem walk we wrześniu 1939 roku i w roku 1944, oraz miejscem działań partyzanckich. Znajdują się tu mogiły powstańców, cmentarz partyzantów i cmentarz w Palmirach, na którym spoczywają Polacy rozstrzelani w lasach przez Niemców w latach 1939-1944. Drzewostan szczególnie ucierpiał podczas wojen światowych, pierwszej i drugiej. Stąd dominuje w puszczy bór świeży. Podstawowym gatunkiem jest sosna, występują dęby, brzozy, jesiony, olchy, topole. Bytuje na tym terenie liczne ptactwo, między innymi żurawie, bociany czarne i białe, derkacze, sowy błotne, rybitwy, a ze zwierzyny łosie, dziki, sarny, jelenie, rysie, bobry, kuny leśne, borsuki europejskie, lisy. Łoś jest symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego

Najczęściej mieszkańcy Warszawy wybierając się na wycieczkę do parku, dojeżdżają do jego granic samochodami i zostawiają auta na parkingach, w większości leśnych, niestrzeżonych. Przy niektórych z nich otwarte są sezonowe barki i miejsca wypoczynku. W okresie wiosennym i sezonie letnim atrakcyjną formą dojazdu jest zabytkowa kolej wąskotorowa z Sochaczewa.

oficjalna strona: Strona KPN

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum POLIN powstało w symbolicznym miejscu w centrum Warszawy: na Muranowie –w przedwojennej dzielnicy zamieszkałej głównie przez Żydów; w czasie wojny przekształconej przez Niemców w getto. Muzeum dopełnia historię tego miejsca: pobliski pomnik Bohaterów Getta upamiętnia, jak polscy Żydzi ginęli, muzeum zaś przypomina, jak żyli. Dlatego nazywamy je „muzeum życia”.

 

Map of muzeum historii żydów polskichStanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Warszawy. To wyjątkowe muzeum. Owa wyjątkowość polega na tym, że jego funkcja nie ogranicza się do roli ważnej instytucji kultury. Co równie istotne, jego twórcy parcel nie skupiają się wyłącznie na rozpamiętywaniu dramatu holokaustu. Muzeum spełnia w ich zamyśle funkcję centrum kulturalnego i edukacyjnego, ale przede wszystkim stanowi próbę przełamania niechętnych stereotypów, którymi kierowały się (i nadal im hołdują) w wzajemnych kontaktach, spore odłamy społeczeństw żydowskiego i polskiego. Opisuje wkład Żydów w rozwój polskiej kultury, nauki i gospodarki. Pozytywny Book! przekaz skierowany jest do ludzi w wielu krajach, nie tylko pochodzenia żydowskiego. Mówi o wspólnej tysiącletniej historii, o wkładzie, jaki wnosili Żydzi do polskiej kultury, nauki i życia gospodarczego. W nazwie muzeum jest słowo „Polin”, w języku hebrajskim znaczące Polska, choć nie tylko… Nawiązuje ono do przekazu o pierwszych Żydach, którzy osiedlili się na ziemiach polskich. Otwarcia wystawy dokonali w październiku 2014 roku prezydenci Polski i Izraela. Wydarzenie przyciągnęło uwagę massmediów z najodleglejszych miejsc na świecie. Na uroczystości oficjalnego otwarcia wystawy akredytowało się siedmiuset dziennikarzy, do końca roku muzeum wholesale jerseys odwiedziło blisko tysiąc. W roku 2015, Muzeum Historii Żydów Polskich otrzymało Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej przyznany przez kapitułę konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny.

oficjalna strona muzeum: http://www.polin.pl/

 

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego jest jednym z najnowocześniejszych na świecie muzeów. To miejsce pamięci, które przy pomocy współczesnych środków przekazu działa na wszystkie zmysły, przybliżając zwiedzającym powstańczą rzeczywistość.

Otwarte w 2004 roku w przeddzień 60. rocznicy ogłoszenia godziny „W”. Nagrodzone Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny w roku 2014. Jego twórcy wykorzystali sprawdzone doświadczenia współczesnego muzealnictwa stosowane między innymi przez Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie i Muzeum Terroru w Budapeszcie. Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi działalność naukową i edukacyjną poświęconą dziejom powstania i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Łączy historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji. W ten sposób stara się zakorzeniać wydarzenia sprzed przeszło 70. lat we współczesnej świadomości narodowej. Przekazuje wiedzę o sytuacji międzynarodowej poprzedzającej decyzję o wybuchu powstania. Przy zastosowaniu nowoczesnych interaktywnych technologii obrazu i dźwięku, sugestywnie oddziałowuje na emocje, odtwarza atmosferę powstańczej Warszawy między innymi poprzez obraz przeżyć jego uczestników. Przedstawia przebieg działań militarnych, codzienność uczestników powstania i mieszkańców miasta, a także końcowy etap, wyjście żołnierzy i ludności ze stolicy. Wybrana forma przekazu trafia przede wszystkim do młodzieży. Wyjaśnia wszystkie aspekty historii tego okresu, pozwala zrozumieć motywy rozkazu rozpoczęcia akcji „Burza”, sens walki i poniesionych w jej wyniku ofiar, wprowadza w realia powojennej Polski i opisuje losy powstańców w latach PRL.

Muzeum Powstania Warszawskiego Mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich, u zbiegu ulic Przyokopowej i Grzybowskiej na warszawskiej Woli. Zabytkowe budynki architektury przemysłowej z początku XX, przekazane zostały na siedzibę muzeum decyzją prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. Na potrzeby ekspozycji zaadaptowano powierzchnię przeszło 3 tys. metrów kwadratowych na trzech kondygnacjach. Zgromadzono ponad 30 tys. eksponatów. Różne rodzaje broni używane przez walczące strony, dokumenty, listy, przedmioty osobiste, fotografie, informacje biograficzne i historyczne, mapy i filmy z 1944 roku. Na parterze, zwiedzający zapoznają się między innymi z faktami drugiej wojny światowej, terrorem w okupowanej stolicy, okolicznościami towarzyszącymi zbliżającej się godziny „W” z symbolizującym ją zegarem ustawionym na godzinę 17.00, przebiegiem walk do kapitulacji, ludobójstwem niemieckim na ludności Warszawy, metodycznym burzeniem miasta przez hitlerowców, wreszcie opuszczeniem go przez ludność cywilną, warunkami niewoli żołnierzy powstania w niemieckich obozach jenieckich, sytuacją międzynarodową i uwarunkowaniami utworzenia rządu komunistycznego w Lublinie. W sali Małego Powstańca przeznaczonej dla dzieci, najmłodsze pokolenie Polaków uczy się historii przez zabawę. Oglądają przedstawienia teatrzyków powstańczych, wcielają się w postacie harcerzy, łączniczek i sanitariuszek. Nie wchodzą w rolę żołnierzy, nie ma tu zabawek militarnych. Mogą za to poczuć się, jak ich ówcześni rówieśnicy i pobawić replikami zabawek z tamtych lat, między innymi szmacianymi lalkami i misiami, pograć w bardziej współczesne gry planszowe, poukładać puzzle. Map of muzeum powstania warszawskiegoCentralną część parteru zajmuje stalowy monument przechodzący przez dwa poziomy ekspozycji. Na jego ścianach zwiedzający odczytują daty kolejnych powstańczych dni. Z tego miejsca, bijącego serca walczącej stolicy, płyną odgłosy powstańczej Warszawy. Na piętrze ekspozycja odtwarza przebieg walk we wrześniu na Czerniakowie, Mokotowie i Żoliborzu, upadek powstania i jego następstwa, utworzenie i działalność Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego i postanowienia Wielkiej Trójki.

Muzeum otwarte jest codziennie z wyjątkiem wtorku. W poniedziałki, środy i piątki od godziny 8.00 do 18.00, w czwartki od 8.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00. Bilet normalny kosztuje 18 złotych. Wypożyczenie audioprzewodnika 10 złotych. Skorzystanie z usług przewodnika 100 złotych, w tej samej cenie jest udział w lekcji muzealnej. Dodatkowych opłat nie wymaga obecność w sali kinowej, w której wyświetlany jest w technologii 3D, film „Miasto ruin”. Zwiedzanie ekspozycji, obejrzenie filmów i niemieckiego schronu bojowego Ringstand 58c przystosowanego do prowadzenia ognia okrężnego, zajmuje średnio około dwóch godzin.

oficjalna strona muzeum: http://www.1944.pl/

 

Rezydencje Królewskie w Warszawie: Łazienki Królewskie w Warszawie i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

Łazienki Królewskie, zespół pałacowo – parkowy, któremu kształt nadał król Stanisław August Poniatowski, tworząc tu swoją letnią rezydencję, to jedno z najpiękniejszych miejsc Warszawy.
Pałac w Wilanowie to historyczna rezydencja zbudowana została dla króla Jana III Sobieskiego w końcu XVII w. Reprezentuje założenie przestrzenne łączące tradycję polskiego dworu z włoską willą wiejską i francuskim pałacem.

Łazienki Królewskie, jedno z najpiękniejszych założeń architektoniczno-parkowych w Europie. Park o powierzchni 76. hektarów, założony został w części dawnego zwierzyńca książąt mazowieckich w latach 1764-1780 przez Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przy projektowaniu i urządzaniu parku pracowali Friedrich Schultz, Karol Ludwik Agricola, August Fryderyk Moszyński, ogrodnik Johann Christian Schuch. W parku wzniesiono liczne budowle, mosty, altany i posągi. Współcześnie Łazienki pełnią funkcje muzealne, są miejscem spacerów, wydarzeń kulturalnych i imprez rozrywkowych. Liczne grupy turystów uczestniczą w bezpłatnych koncertach fortepianowych, które od pół wieku, odbywają się w sezonie letnim u Как stóp pomnika Fryderyka Chopina. Jednym z symboli Warszawy i najważniejszym budynkiem Łazienek jest Pałac na Wodzie, prywatna rezydencja króla, który powstał z przebudowy dawnego pawilonu ogrodowego mieszczącego łaźnię, przerobioną w drugiej połowie XVII wieku przez Tylmana z Gameren w duchu baroku, głównie w warstwie dekoracji.

W parku znajduje się kilka pawilonów. Biały Domek z 1775 roku według projektu Dominika Merliniego, zbudowany z polecenia Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pałac Myślewicki wznoszony w latach 1775-1779 z charakterystycznym dachem odwołującym się do stylu sztuki chińskiej. Kordegarda z 1779 roku nad brzegiem stawu północnego, ówcześnie wartownia strażyłazienki królewskiej, obecnie siedziba salonu wystawowego Towarzystwa Sztuk Pięknych. Wodozbiór budowany w latach 1777-1779, w którym gromadzono wodę spływająca z okolicznych źródeł i odprowadzaną do łaźni i fontanny. Współcześnie wnętrza pełnią rolę galerii. W Pomarańczarni wznoszonej od roku 1774 do 1778, mieści się teatr, jeden z nielicznych zachowanych w Europie dworskich teatrów XVIII wiecznych. Przed Pomarańczarnią w 1952 roku ustawiono pomnik księcia Józefa Poniatowskiego dłuta Bertela Thowaldsena. Wysadzony w 1944 roku przez hitlerowców, został odtworzony według modelu znajdującego się w Kopenhadze i ofiarowany Warszawie w roku 1952 przez społeczeństwo Danii. W 1965 roku pomnik przeniesiono z Łazienek na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego. Amfiteatr na wyspie zbudowany został w 1790 roku. Na jego scenie oddzielonej od widowni kanałem, zaaranżowano dekoracje w formie antycznych ruin Forum Romanum. Widownię przypominającą teatr w Herkulanum, zdobią posągi przedstawiające Komedię, Tragedię oraz wybitnych dramaturgów. Do programu zwiedzania warto włączyć Kącik Czytelniczy w Podchorążówce przy wejściu do Salonu Pamiątek imienia Ignacego Jana Paderewskiego, w którym można zapoznać się z ofertą najnowszych wydawnictw poszerzających wiedzę na temat Łazienek Królewskich.

Bilety normalne upoważniające do zwiedzania Pałacu na Wyspie są w cenie 25 złotych. Za wstęp do Starej Oranżerii i Teatru Królewskiego płaci się 20 złotych, do Pałacu Myślewickiego 10 złotych, do Białego Domku 6 złotych. Do salonu pamiątek Ignacego Jana Paderewskiego i Sali Powstania Listopadowego w Podchorążówce, wstęp jest bezpłatny. Osoby, które bywają w Łazienkach częściej i na dłużej, mogą zaopatrzyć się w karnety. Jednodniowy, normalny jest w cenie 40 złotych, trzydniowy 50 złotych. W tę kwotę wliczone są audioprzewodniki.

Pałac Wilanowski

Zbudowany przez Augustyna Locciego dla króla Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery, był wielokrotnie przebudowywany przez takich architektów jak Giovanni Spazzio, Jan Zygmunt Deybel, Szymon Bogumił Zug, Chrystian Piotr Aigner i Franciszek Maria Lanci. W 1994 zespół pałacowy w Wilanowie Królewskim uznany został za pomnik historii. Architektura pałacu o jednopiętrowej elewacji skrzydeł z półkolumnami i pilastrami, łączy sztukę budownictwa europejskiego z tradycjami staropolskiego dworu. Apartamenty królewskie mieszczące się w części centralnej, utrzymane są w stylu barokowym.

Muzeum wilanowskie zostało założone w 1805 roku z inicjatywy Aleksandry i Stanisława Kostki Potockich. Zbiory udostępniali kolejni właściciele rodu Potockich, potem Branickich. Po drugiej wojnie światowej, majątek wilanowski przeszedł na własność państwa. Prace rewitalizacyjne pałacu i parku rozpoczęto w roku 1954. Przeprowadzono gruntowne prace konserwatorskie, odsłonięto cenne freski i rzeźby. Zrekonstruowane wnętrza z czasów Jana Sobieskiego, z XVIII wieku i początku XIX wieku. W roku 1962, w rocznicę odsieczy wiedeńskiej, pałac otwarto dla zwiedzających. Muzeum, działało do roku 1995, jako oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, następnie przekształcone zostało w niezależną instytucję podległą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2013 roku nosi nazwę Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W pierwszych latach XXI wieku rozpoczęto szerokie prace rewitalizacyjne finansowane głównie ze środków Unii Europejskiej i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum organizuje wystawy czasowe, konferencje i seminaria naukowe, prowadzi badania naukowe, wydaje książki naukowe i popularnonaukowe, organizuje zajęcia edukacyjne poświęcone zarówno wartościom kulturowym, jak i przyrodniczym wilanowskiej rezydencji. Zespół pałacowo-parkowy jest też miejscem wydarzeń kulturalnych, koncertów i spotkań.

Pałac otwarty jest dla zwiedzających przez cały rok z wyłączeniem pierwszej połowy stycznia i drugiej połowy grudnia, najważniejszych świąt kościelnych – Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej, Bożego Ciała, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz 1 listopada. Pałac zamknięty jest też dla zwiedzających we wtorki. W czwartki wstęp jest bezpłatny na podstawie wejściówek wydawanych w kasie. Ich liczba jest ograniczona ze względów konserwatorskich. Bilet normalny w pozostałe dni kosztuje 20 złotych. Wyższej opłaty wymaga udział w warsztatach historycznych i przyrodniczych oraz spacerach tematycznych. Za bilet normalny upoważniający do spaceru po parku płaci się 5 złoty, z wyjątkiem czwartku, kiedy wstęp jest bezpłatny. Opłaty nie są też wymagane za przebywanie na pałacowym dziedzińcu. Ceny biletów na wystawy czasowe w pałacu i parku, ustalane są indywidualnie przy każdej z nich. Dotyczy to między innymi oranżerii, która udostępniana jest turystom tylko w czasie trwania wystaw. Grupą szczególnie chętnie podejmowaną w wilanowskim muzeum jest młodzież. Młodym ludziom do lat 16. przysługują bilety w symbolicznej cenie w ramach akcji „Muzeum za złotówkę”. Dzieci do lat 7. nie płacą za bilety.

Stare Miasto w Warszawie – UNESCO wraz z Zamkiem Królewskim

Wpisane we wrześniu 1980 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, nie ze względu na wartość zabytkową, lecz jako przykład wyjątkowego pietyzmu w nieomal całkowitym odrestaurowaniu najstarszego fragmentu miasta, zburzonego metodycznie przez Niemców po powstaniu warszawskim. Rekonstrukcji Starego Miasta dokonano na podstawie starannych badań historycznych i konserwatorskich. Odtworzono układ przestrzenny z XII wieku oraz architektoniczną zabudowę z XVIII wieku na podstawie zachowanych wizerunków miasta utrwalonych między innymi w malarstwie Canaletta. Tablica upamiętniająca postanowienie komitetu dziedzictwa światowego UNESCO, umieszczona została na bruku staromiejskiej ulicy Zapiecek. Symbolem Starego Miasta jest Plac Zamkowy, utworzony w 1818 roku po zburzeniu stajen zamkowych, kamienic i Bramy Krakowskiej. Turyści przystający na tarasie nad wylotem tunelu trasy WZ, podziwiają widok na pałac Pod Blachą, osiedle Mariensztat, Wisłę, Pragę i stojący przy placu Zamek Królewski. Rezydencja królów wybudowana została w XV wieku. Do 1526 była siedzibą książąt mazowieckich, następnie własnością królewską. Po przeniesieniu przez króla Zygmunta III Wazę stolicy Rzeczpospolitej do Warszawy, zamek przebudowany w stylu wczesnego baroku, stał się siedzibą króla i dworu. W jego murach, w 1791 roku, uchwalono Konstytucję 3 maja.

W latach 1926-1939 zamek był siedzibą prezydentów II Rzeczypospolitej. W czasie oblężenia we wrześniu 1939, został zbombardowany i spalony. Podczas okupacji ograbiony przez hitlerowców. W 1944 wysadzono w powietrze pozostałe części zamku, ocalały jedynie Arkady Kubickiego i fragment Biblioteki Królewskiej. Pierwszą decyzję o odbudowie sejm podjął w 1949 roku. Nie zrealizowano jej z braku środków. Odbudowa nastąpiła dopiero z początkiem lat 70-tych. Głównej bryle nadano kształt wczesnobarokowy, jest budowlą pięcioskrzydłową z charakterystyczną wieżą zegarową. Dziś w zamku znajduje się muzeum, z obrazami takich mistrzów jak Rembrandt i Canaletto, który był nadwornym malarzem ostatniego króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego. Gruntownej renowacji poddane zostały Arkady Kubickiego wspierające skarpę z zamkiem od strony Wisły. Po powstaniu 1831 roku pełniły funkcję stajni a potem garaży, obecnie są miejscem wystaw, okolicznościowych imprez i przyjęć.

Zburzone i odbudowane po wojnie Stare Miasto jest dziś miejscem odwiedzanym licznie przez turystów z całego świata i mieszkańców Warszawy. Miejscem spotkań są liczne kawiarenki i restauracje. Materiały dotyczące zabytków i atrakcji, a także pomoc w ułożeniu programu zwiedzania i wyboru form spędzania czasu, między innymi na warszawskiej Starówce – uzyskać można w Miejskim Centrum Warszawskiej Informacji Turystycznej przy Rynku Starego Miasta. Centrum „it” Rynek posiada najwyższą liczbę, czterech gwiazdek certyfikacyjnych Polskiego Systemu Informacji Turystycznej.

Przydatne linki:

Informacja Turystyczna

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna

Warszawskie centrum informacji turystycznej

 

Tagi: , , ,

Comments are closed.