Reklama

Zapraszamy do promocji na naszym portalu. Na stronie gowakacje.pl oferujemy powierzchnię w postaci banerów, artykułów sponsorowanych, promocji na fan-page’u na Facebooku oraz w newsletterze. Inne formy promocji do uzgodnienia.


CENNIK REKLAM ważny od 01.05.2017 do 30.09.2017

Proste zasady, dostępne ceny – to nasza oferta. Ceny od 9 zł za m-c.


 

 1. Reklama banerowa na stronie głównej oraz na stronach redakcyjnych


REKLAMA AD1A1
–  najpopularniejszy format billboard 728 x 90 – cena 49 zł netto/m-c

 • Graficzna reklama dynamiczna w formie poziomego prostokąta umieszczana na górze strony w miejscu tradycyjnego bannera, o zdecydowanie większym rozmiarze niż tradycyjny banner.
 • Zalety:

  • Miejsce naturalnie koncentrujące wzrok, zapewnia wysoką oglądalność
  • Idealny do budowania wizerunku, prezentacji haseł i dłuższych treści bogatych w grafikę
  • Doskonale eksponuje przekaz reklamowy

REKLAMA AD2

A2 –  Box 300 x 250 – cena 29 zł netto/ m-c

 • Reklama graficzna w formie poziomego prostokąta, umieszczana na stronie głównej oraz wszystkich podstronach w prawej części portalu
 • Zalety:

  • Box wyświetla się na wszystkich stronach portalu
  • Stanowi doskonałe uzupełnienie dla innych form reklamowych
  • Kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

REKLAMA AD3A3 – baner 160 x 600 – cena 39 zł netto/m-c

 • Reklama graficzna w formie pionowego prostokąta (dwa razy większa od standardowego box-u) umieszczana na stronie głównej oraz wszystkich podstronach w prawej części portalu.

 

 


 

REKLAMA AD4A4baner 728 x 90  – cena 29 zł netto/m-c

 • Reklama graficzna w formie poziomego prostokąta, umieszczana na stronie głównej oraz wszystkich podstronach w dolnej części (pod artykułem lub w środku)

 


 

REKLAMA AD5A5BOX 125 x 125 – cena 9 zł/m-c

 • Graficzna Reklama statyczna, umieszczana w prawej kolumnie pod „Polecamy” na stronie głównej.
 • Stanowi doskonałe uzupełnienie dla innych form reklamowych
 • Kliknięcie powoduje automatyczne przejście do reklamowanych stron

 

2. Artykuł sponsorowany:

– cena 49 zł netto za emisję


Specyfikacja techniczna banerów:

 1. zgodnie z podanymi wymiarami
 2. waga do 50 kB
 3. format swf, gif, jpeg

Uwaga! Nie przyjmujemy materiałów reklamowych w technologii Flash.


Gotowy baner musi być dostarczony na 2 dni robocze przed emisją. Natomiast w przypadku przygotowania baneru przez portal materiały muszą być dostarczone na min 7 dni roboczych przed emisją baneru (do materiałów musi być dostarczony szczegółowy scenariusz).

Reklamodawca zobowiązuje się do podesłania osobno adresu www, na który baner ma przekierowywać.

Przed emisją baner powinien być zaakceptowany przez Portal . Niedostarczenie gotowego baneru bądź materiałów do jego wykonania w określonym terminie spowoduje opóźnienie jego emisji, zaś Zleceniodawca zostanie obarczony kosztami za całą zamówioną emisję.

Przesłana reklama nie może odczytywać ani zmieniać cookie, zabronione jest też używanie skryptów śledzących interakcję użytkownika. Nie może też powodować występowania błędów czy ostrzeżeń podczas serwowania.

Baner nie może zawierać odwołań zewnętrznych (np. ściągać dodatkowych elementów animacji).

Podesłany baner powinien nazywać się wg przykładu:

nazwa firmy_typ reklamy_wymiary_(ewentualnie wersja materiału) np. mojafirma_A1_728x90_v1.

Nazwa baneru nie może zawierać polskich czcionek.

 

Regulamin zamieszczania reklam w serwisie

 1. Właścicielem portalu gowakacje.pl jest Go2Biz Ltd z siedzibą w Londynie , 27 Throgmorton Street, 3 Rd Floor, London, EC2N 2AN, konto: Grupa BPS 86 1930 1419 2300 0350 0835 0001
 2. Redakcja przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłoszone w formie pisemnej bądź mailem przez umocowanego reprezentanta Zleceniodawcy.
 3. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno zawierać:

a) nazwę Zleceniodawcy, adres zamieszkania/ siedzibę, dane kontaktowe

b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez portal np. billboard, artykuł sponsorowany

c) zamówiony czas emisji

d) szczegóły płatności

 1. Redakcja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej dostarczonych materiałów reklamowych. Reklamy wykonane przez redakcje stanowią własność intelektualną portalu www.gowakacje.pl
 2. Redakcja zastrzega sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego

b) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.

 1. Redakcja zamieszcza w portalu zamówioną odpłatną reklamę w terminie 2 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy chyba że strony uzgodniły inaczej. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego podmiotu wydającego portal.
 2. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem, za który Zleceniodawca opłacił emisję
 3. Redakcja informuje Zleceniodawcę mailem o nie przyjęciu zgłoszonego zlecenia, w szczególności z przyczyn opisanych w punkcie 6. niniejszego regulaminu.
 4. Zleceniodawca może zgłosić. reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i skierowana mailem na adres redakcja@gowakacje.pl. Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień .

 

ZGŁOŚ REKLAMĘ lub ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY: redakcja@gowakacje.pl