0

foto blog

Bieszczadzka Ciuchcia będzie kursować podczas ferii

27 stycznia 2016 at 13:02 By

BIESZCZADY. Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, w każdą sobotę ferii zimowych na Podkarpaciu będzie można przejechać się bieszczadzką „ciuchcią”.

Do końca ferii zimowych na Podkarpaciu (28.02) będzie kursować Bieszczadzka Kolejka Leśna. Kursy będą odbywać się w każdą sobotę o godz. 12:00 na trasie Majdan – Balnica – Majdan. Pierwszą wycieczkę zaplanowano na 23 stycznia.

Przejażdżka kolejką zajmuje około dwie godziny. Za przejazd zapłacimy 25 zł (bilet normalny) lub 20 zł (bilet ulgowy). Dzieci do lat 3 jadą bezpłatnie.

Grupy zorganizowane mogą zamawiać przejazdy kolejką w terminach poza rozkładem jazdy.

A poniżej zdjęcia z tegorocznych ferii.

#bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_standart_thumbnails_4 * { -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_standart_thumb_spun1_4 { -moz-box-sizing: content-box; box-sizing: content-box; background-color: #FFFFFF; display: inline-block; height: 90px; margin: 4px; padding: 0px; opacity: 1.00; filter: Alpha(opacity=100); text-align: center; vertical-align: middle; transition: all 0.3s ease 0s;-webkit-transition: all 0.3s ease 0s; width: 180px; z-index: 100; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_standart_thumb_spun1_4:hover { -ms-transform: scale(1.1); -webkit-transform: scale(1.1); backface-visibility: hidden; -webkit-backface-visibility: hidden; -moz-backface-visibility: hidden; -ms-backface-visibility: hidden; opacity: 1; filter: Alpha(opacity=100); transform: scale(1.1); z-index: 102; position: relative; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_standart_thumb_spun2_4 { border: 0px none #CCCCCC; border-radius: 0; box-shadow: 0px 0px 0px #888888; display: inline-block; height: 90px; overflow: hidden; width: 180px; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_standart_thumbnails_4 { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.00); display: inline-block; font-size: 0; max-width: 960px; text-align: center; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_standart_thumb_4 { display: inline-block; text-align: center; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_standart_thumb_spun1_4:hover .bwg_title_spun1_4 { left: 0px; top: 0px; opacity: 1; filter: Alpha(opacity=100); } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_title_spun2_4 { color: #CCCCCC; display: table-cell; font-family: segoe ui; font-size: 16px; font-weight: bold; height: inherit; padding: 2px; text-shadow: 0px 0px 0px #888888; vertical-align: middle; width: inherit; word-wrap: break-word; } /*pagination styles*/ #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .tablenav-pages_4 { text-align: center; font-size: 12px; font-family: segoe ui; font-weight: bold; color: #666666; margin: 6px 0 4px; display: block; height: 30px; line-height: 30px; } @media only screen and (max-width : 320px) { #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .displaying-num_4 { display: none; } } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .displaying-num_4 { font-size: 12px; font-family: segoe ui; font-weight: bold; color: #666666; margin-right: 10px; vertical-align: middle; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .paging-input_4 { font-size: 12px; font-family: segoe ui; font-weight: bold; color: #666666; vertical-align: middle; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .tablenav-pages_4 a.disabled, #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .tablenav-pages_4 a.disabled:hover, #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .tablenav-pages_4 a.disabled:focus { cursor: default; color: rgba(102, 102, 102, 0.5); } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .tablenav-pages_4 a { cursor: pointer; font-size: 12px; font-family: segoe ui; font-weight: bold; color: #666666; text-decoration: none; padding: 3px 6px; margin: 0; border-radius: 0; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #E3E3E3; background-color: #FFFFFF; opacity: 1.00; filter: Alpha(opacity=100); box-shadow: 0; transition: all 0.3s ease 0s;-webkit-transition: all 0.3s ease 0s; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 .bwg_back_4 { background-color: rgba(0, 0, 0, 0); color: #000000 !important; cursor: pointer; display: block; font-family: segoe ui; font-size: 16px; font-weight: bold; text-decoration: none; padding: 0; } #bwg_container1_4 #bwg_container2_4 #spider_popup_overlay_4 { background-color: #000000; opacity: 0.70; filter: Alpha(opacity=70); } .bwg_play_icon_spun_4 { width: inherit; height: inherit; display: table; position: absolute; } .bwg_play_icon_4 { color: #CCCCCC; font-size: 32px; vertical-align: middle; display: table-cell !important; z-index: 1; text-align: center; margin: 0 auto; }

function spider_page_4(cur, x, y, load_more) { if (typeof load_more == „undefined”) { var load_more = false; } if (jQuery(cur).hasClass(‚disabled’)) { return false; } var items_county_4 = 1; switch (y) { case 1: if (x >= items_county_4) { document.getElementById(‚page_number_4’).value = items_county_4; } else { document.getElementById(‚page_number_4’).value = x + 1; } break; case 2: document.getElementById(‚page_number_4’).value = items_county_4; break; case -1: if (x == 1) { document.getElementById(‚page_number_4’).value = 1; } else { document.getElementById(‚page_number_4’).value = x – 1; } break; case -2: document.getElementById(‚page_number_4’).value = 1; break; default: document.getElementById(‚page_number_4’).value = 1; } spider_frontend_ajax(‚gal_front_form_4’, ‚4’, ‚bwg_standart_thumbnails_4’, ‚0’, ”, ‚album’, 0, ”, ”, load_more); } jQuery(‚.first-page-4’).on(‚click’, function() { spider_page_4(this, 1, -2); }); jQuery(‚.prev-page-4’).on(‚click’, function() { spider_page_4(this, 1, -1); return false; }); jQuery(‚.next-page-4’).on(‚click’, function() { spider_page_4(this, 1, 1); return false; }); jQuery(‚.last-page-4’).on(‚click’, function() { spider_page_4(this, 1, 2); }); jQuery(‚.bwg_load_btn_4’).on(‚click’, function() { spider_page_4(this, 1, 1, true); return false; });

function bwg_gallery_box_4(image_id) { var filterTags = jQuery(„#bwg_tags_id_bwg_standart_thumbnails_4” ).val() ? jQuery(„#bwg_tags_id_bwg_standart_thumbnails_4” ).val() : 0; var filtersearchname = jQuery(„#bwg_search_input_4” ).val() ? jQuery(„#bwg_search_input_4″ ).val() : ”; spider_createpopup(‚http://gowakacje.pl/wp-admin/admin-ajax.php?action=GalleryBox&tags=0&current_view=4&gallery_id=3&theme_id=1&thumb_width=180&thumb_height=90&open_with_fullscreen=0&open_with_autoplay=0&image_width=800&image_height=500&image_effect=fade&wd_sor=order&wd_ord=asc&enable_image_filmstrip=1&image_filmstrip_height=70&enable_image_ctrl_btn=1&enable_image_fullscreen=1&popup_enable_info=1&popup_info_always_show=0&popup_info_full_width=0&popup_hit_counter=0&popup_enable_rate=0&slideshow_interval=5&enable_comment_social=1&enable_image_facebook=1&enable_image_twitter=1&enable_image_google=1&enable_image_pinterest=0&enable_image_tumblr=0&watermark_type=none&slideshow_effect_duration=1&image_id=’ + image_id + „&filter_tag_4=” + filterTags + „&filter_search_name_4=” + filtersearchname, ‚4’, ‚800’, ‚500’, 1, ‚testpopup’, 5, „bottom”); } function bwg_document_ready_4() { var bwg_touch_flag = false; jQuery(„.bwg_lightbox_4”).on(„click”, function () { if (!bwg_touch_flag) { bwg_touch_flag = true; setTimeout(function(){ bwg_touch_flag = false; }, 100); bwg_gallery_box_4(jQuery(this).attr(„data-image-id”)); return false; } }); } jQuery(document).ready(function () { bwg_document_ready_4(); });

 

ATRAK­CJE W OKO­LI­CY

• Je­zio­ro Solińskie to do­sko­nała pro­po­zy­cja na ciepłe dni: można tu popływać stat­kiem (rej­sy roz­po­czy­nają się w Polańczy­ku i So­li­nie), wy­nająć ka­ja­ki albo po pro­stu po­plażować nad wodą.

• Za­po­ra w So­li­nie jest jedną z naj­większych zapór w Pol­sce – można zwie­dzać jej wnętrze (tyl­ko w gru­pach). tel. 13 492 12 75, www.so­li­na.pl/zwie­dza­nie-za­po­ry

• Ośro­dek In­for­ma­cji i Edu­ka­cji Tu­ry­stycz­nej Biesz­czadz­kie­go Par­ku Na­ro­do­we­go – tu znaj­dzie­cie in­for­ma­cje do­tyczące przy­ro­dy w par­ku. Lu­to­wi­ska 2, tel. 13 461 03 50, www.bdpn.pl

• Ośro­dek Na­uko­wo-Dy­dak­tycz­ny w Ustrzy­kach Dol­nych ma bar­dzo cie­ka­we mu­zeum przy­rod­ni­cze, la­tem zaś od­by­wają się tu „Wa­ka­cyj­ne Spo­tka­nia z Przy­rodą”. Dla dzie­ci pro­wa­dzo­ne są zajęcia poświęcone od­kry­wa­niu taj­ników przy­ro­dy i ko­niecz­ności jej ochro­ny. Ul. Bełska 7, Ustrzy­ki Dol­ne, tel. 13 461 10 91, www.bdpn.pl

• Biesz­cza­dy są do­sko­nałe do wędro­wa­nia, jed­nak pod­czas pla­no­wa­nia tra­sy uwzględnij­cie możliwości dziec­ka – naj­le­piej, by ce­lem wędrówki było schro­ni­sko, gdzie można zjeść coś do­bre­go.

Tagi: , ,

Dodaj komentarz